uuringud

 

UURINGUTE LÄBIVIIMISE MEETODID

KVANTITATIIVSED UURINGUD

 

 kvantitatiivne  
  • Veebiintervjuud

  • Telefoniintervjuud 

  • Silmast silma personaalintervjuud

  • In-hall testid

 

kvanti


 

KVALITATIIVSED UURINGUD

 kvalitatiivne

 

  • Fookusgrupid

  • Süvaintervjuud tarbijate ja ekspertidega

  • Ostumüsteeriumid

  • Psühhofüsioloogilised uuringud

kval