Väärtustan oma kliente ja nende aega.

Mul on aega ja huvi, et tarbijate käitumise mõistmiseks otsida õigeid küsimusi ja lahendusi ning leida praktilisi tulemusi. Soovin pakkuda professionaalset ja kvaliteetset turu-uuringute teenust. Soovin anda enda parima, et mu panus oleks osa mu klientide edust.

Minu unikaalsuseks on 8 aastat turunduse kogemust kombineeritult 8 aastase turu-uuringute läbiviimise kogemusega. Seega eelkõige on spetsialiseerumine turunduslikele turu-uuringutele: brändi, kommunikatsiooni, toote/teenuse ning ostmise/tarbija käitumisega seotud kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed uuringud. Samas viin läbi muid uuringuid.

Tänu pikaajalisele kogemusele on väga head koostööpartnerid erinevate Euroopa riikide (eriti Baltikum) andmekogujate hulgas ning freelanceritena on partneriteks pikaajalise töökogemusega andmetöötlejad, moderaatorid ja analüüsijad.

Praeguste klientide seas on: 

Liis Soome
+372 5330 0154